Gaziantep Valiliği: Başvurular Devam Ediyor

Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Benim Canım Ailem Fotoğraf Yarışması”, 2024 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesi kapsamında gerçekleştiriliyor. Yarışmanın amacı, aile kavramını ve aile bağlarını güçlendirmek, aile değerlerini ön plana çıkarmak ve toplumda aile bilincini artırmak olarak belirlenmiştir.

Yarışma için başvuruların devam ettiği ve son başvuru tarihinin 31 Mayıs 2024 olduğu belirtiliyor. Yarışmaya katılmak isteyenlerin belirlenen tarihe kadar başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

Yarışmaya katılmak isteyenlerin, aile kavramını ve değerlerini yansıtan özgün ve anlamlı fotoğraflarını paylaşmaları beklenmektedir. Yarışma jürisi tarafından değerlendirilecek olan fotoğraflar arasından seçilenler, çeşitli ödüllerle ödüllendirilecektir.

Aile kavramının toplumda önemini vurgulamayı amaçlayan bu tür etkinlikler, aile ve sosyal ilişkilerin güçlenmesine katkıda bulunmakta ve duyarlılık oluşturmaktadır. "Aile Yılı" ilan edilen 2024 yılında bu tür etkinliklerin düzenlenmesi, aile içi ilişkileri ve değerleri güçlendirmek adına önemli bir adım olmaktadır. Yarışmaya katılarak, aile konseptini yansıtan fotoğraflarını paylaşan herkesin, bu değerli etkinlikte yer alarak aile bağlarını kutlama fırsatı bulmaları hedeflenmektedir.

GAZİANTEP VALİLİĞİ
ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1. Yarışmanın Adı: Benim Canım Ailem Fotoğraf Yarışması

2. Yarışmanın Amacı ve Konusu:
a. Amacı: Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 2024 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesi kapsamında, ailenin insanların hayatındaki yerini, birlik ve beraberliğine olan etkisini, anlatan; ailenin toplum hayatındaki birleştirici rolüne ve toplumun temel taşı olmasına vurgu yapan anlayışa dikkatleri çekerek aile kurumunun toplum nezdindeki önemine katkı sağlamaktır.
b. Konusu: Yarışma başvuru süresi içerisinde ailenin birlik ve beraberliği, aile mutluluğu, ailenin birleştirici rolü ve kültürümüzden kaynaklanan aile bireyleri arasındaki ilişkiler yarışmanın ana konusunu oluşturmaktadır.

3. Yarışma Organizasyonu:
Yarışma, Gaziantep Valiliği (bundan sonra DÜZENLEYİCİ KURUM olarak anılacaktır) tarafından ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı işbirliğinde, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile yapılacaktır.
Yarışmaya en az bir fotoğrafla katılan kişi bundan sonra KATILIMCI olarak anılacaktır.

4. Yarışma Kategorileri:
Yarışma; Dijital (Sayısal) bölümde, Renkli ve/veya Siyah-Beyaz fotoğraf olmak üzere 18 yaş ve üstü ile 18 yaş altı olmak üzere iki kategoridir.
a. 18 yaş ve üstü:
b. 18 yaş altı: Özçekim de dahildir.

5. Yarışma Koşulları:
a. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
b. Yarışma; yarışma sorumlusu, Seçici Kurul üyeleri ve TFSF Yarışma Temsilcisi ile birinci dereceden yakınları dışında, ülkemizde yerleşik amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır. Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar. Son Katılım Tarihi itibariyle 18 yaş altı katılımcıların buradan indirecekleri Veli Vasi İzin Belgesi/Muvafakatnamesini doldurup PDF dosya şeklinde yarışma sorumlusuna eposta ile göndermeleri gerekmektedir. Bu belgeyi göndermeyen 18 yaş ve altı katılımcılar yarışma dışı bırakılacaktır.
c. Her katılımcı en fazla 4 adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya katılabilir.
d. Yarışmaya daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan TFSF onaylı başka herhangi bir yarışmada ödül alan ya da bu fotoğrafların deklanşör kadraj farklılığı ve veya bir kısmının kesilmesiyle oluşturulan veya renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın, sergilenmiş veya yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.
e. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır.
f. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj) ve HDR (High Dynamic Range) uygulanan fotoğraflar kabul edilmeyecektir.
g. Şartnamenin 8. maddesindeki koşulları karşılaması kaydıyla cep telefonuyla çekilen fotoğraflar da yarışmaya katılabilir.
h. İnsanlı veya insansız hava aracı (drone) vb çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya insansız hava araçlarının (Drone) kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir. Bir drone’u bir kişi kullanmalıdır.
i. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
j. Bu yarışmaya, yapay zeka ile oluşturulan fotoğraflar kabul edilmez. Gönderilen eserlerin, telif hakkını elinde bulunduran kişi tarafından tüm bölümlerinin fotoğraflanması gerekmektedir. Bu kurala uymayanlar TFSF tarafından ömür boyu men cezası alacaktır.
k. Katılımcılar, kişisel verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak işlenmesine ve aktarılmasına yönelik her türlü idari ve teknik tedbiri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda gerçek kişiye ait fotoğrafların işlenmesi durumunda kişilerin Kanun kapsamında bilgilendirilmesi ve açık rızasının alınması gereken durumlarda açık rızalarının alınması gerekmektedir. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Kanun'a uygun şekilde aktarılmayan fotoğraflar hakkında sorumluluk katılımcıya aittir.
l. Katılımcı, yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntüleri olduğu gibi veya kısmen kullanan, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
m. Kural ihlallerinde, “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Ulusal Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenleme Ana Yönergesine Ek Yaptırımlar ve Kural İhlal uygulamaları Yönergesi (TFSF YG 02-D)” ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer katılımcıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve veya alamamış katılımcılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde düzenleyici kuruma iade edilir.
n. TFSF onaylı patronajlı bir yarışmaya katılmakla katılımcı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir.
o. TFSF sistemine yüklenen fotoğrafların EXIF bilgileri (DPI, piksel bilgileri gibi) muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden düzenleyici kurum ve TFSF sorumlu değildir.
p. Katılımcılar, sergileme ve satın alma hariç, ödül grubundan en fazla bir ödül alma hakkına sahiptir.
q. Düzenleyici; ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğrafların yüksek çözünürlüklü dijital dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
r. Düzenleyici kurum; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını en az sergileme bedelinin yarısı kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.
s. Düzenleyici kurum, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleyici kurum, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleyici kurum, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimine Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.

6. Telif (Kullanım) Hakkı:
a. Yarışmada ödül (derece, özel ödül, mansiyon ve sergileme) alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların yayın, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte düzenleyici kuruma ait olacaktır. Eserin kullanım hakkı üçüncü bir kişi ya da kuruma satılamaz devredilemez. Bu eserler düzenleyici kurum arşivinde saklanacaktır.
b. Katılımcı; dereceye giren, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alınan fotoğrafların yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren gerek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yer ve muhteva sınırı olmadan internet, görsel ve yazılı basın kanallarında düzenleyici kurum ve bünyesindeki bağlı kuruluşların tanıtılmasında ve yayınlarında isminin ve eser adının (Fotoğraf ile kolaj vb. grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise eser sahibinin (katılımcının) ismi kullanılamamaktadır) kullanılması şartıyla çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için düzenleyici kuruma izin muvafakat verdiğini kabul eder. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibi (katılımcı) ile birlikte düzenleyici kuruma ait olacaktır.
c. Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi (katılımcı), işbu şartnamede belirtilen ödül ve sergileme tutarlarının aynı zamanda telif (kullanım) ücreti yerine geçtiğini, sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin muvafakat için düzenleyici kurum ve sponsorlarından ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını ve maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
d. Katılımcı, yarışma için gönderdiği yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, kendisi tarafından çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntülerin, olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
e. Eser Sahibi (katılımcı), eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin (katılımcının) kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti eder.
f. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda nesne olarak kullanılmış olan mimari yapı, sanat eseri, insan yüzü vb. unsurların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına yönelik izinlerin alındığı kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu katılımcıya aittir.
g. Ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğraflar düzenleyici kurumun web sitelerinde www.gaziantep.gov.tr ve TFSF’ye ait https://sonuc.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinde, aynı zamanda düzenleyici kurum ile TFSF’ye ait Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb.) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun biçimde yayınlanacaktır.
h. Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar TFSF sisteminden 90 (doksan) gün sonra otomatik olarak silinecektir.

7. Diğer Hususlar:
a. Fotoğraflar seçici kurula tümüyle karartılabilir bir salonda, en az 1080p: 1920x1080 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesinde veya en az 1m en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya 42/55 inç’lik bir LCD monitörde, katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmaksızın, kodlanmış olarak sunulacaktır.
b. Yarışmanın ödülleri (belirtilen net tutar), yarışma başvuru onay bedeli, seçici kurul üyeleri huzur hakkı ve TFSF Yarışma Temsilcisi yol, konaklama ve yemek giderleri düzenleyici kurum tarafından karşılanacaktır. Şartnamede belirtilen maddi ödüller, Ödül Töreninde elden teslim edilebileceği gibi, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap IBAN numaralarına düzenleyici kurum tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin ödülü elden teslim almadığı veya kişisel banka hesap IBAN numarasını ve düzenleyici kurumun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.
c. Yarışma ödülleri; yeri ve zamanı yarışma takvimi içerisinde duyurulacak Yarışma Sergisi ve Ödül Töreninde sahiplerine teslim edilecektir. Mücbir sebeplerle ödül töreni yapılamaz ise web siteleri üzerinden durum duyurulacak ve dereceye giren katılımcılara ödülleri elektronik bankacılık aracılığı ile verilecektir.
d. Düzenleyici kurum, e-posta, ödül ve katalog gönderimi konusunda elinden geldiğince titiz davranır, ancak posta gönderimi sırasında doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda düzenleyici kurum hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
e. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda düzenleyici kurum, Seçici Kurul ve “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal / Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenleme Ana Yönergesi” ile TFSF Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir.
f. Katılımcılar; http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş, içeriğini anlamış ve hükümleri kabul edip onaylamış sayılırlar. Bu şartname, katılımcının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımcıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

8. Eserlerin Gönderilmesi/Yüklenmesi:
a. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
b. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yükleme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
c. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
d. Katılımda yüklenecek fotoğrafların teknik özellikleri, boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
e. Yarışmaya katılacak fotoğraf(lar), 72-350 DPI çözünürlükte JPG JPEG formatında kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb'den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir. Aksi durumda veya EXIF bilgilerinin bozulmuş olması durumunda, sistem fotoğraf(lar)ın yüklenmesine izin vermeyecektir.
f. Fotoğraflar sisteme yüklenirken açılan formda her fotoğraf için “Fotoğraf Adı”, “Çekildiği Yer” ve “Çekildiği Tarih” bilgisi ilgili alanlara yazılmalıdır. Bu bilgiler katılımcının beyanı olarak esas alınır. Yanlış beyan kural ihlali sayılır.
g. Bir fotoğrafa verilen ismin aynı fotoğraf ismiyle kullanılması önerilir.
h. Üyelik ve katılım ile ilgili yardım için https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/sss linkine başvurulabilir. İletişim formu yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır.
i. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için düzenleyici kurum sorumlu olmayacaktır.

9. Seçici Kurul (Ada göre alfabetik sırayla):
 Gamze DAMGACI, Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi
 Kerem KOCALAR, Anadolu Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü
 Kübra CİNKILIÇ, Sosyolog ve Psikolog, Gaziantep BB Aile ve Kadın Daire Başkanı
 Mehmet Fatih EMİNOĞLU, Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fak. Dr. Öğrt. Üyesi
 Ümit DOĞAN, GİFSAD Yönetim Kurulu Başkanı
Seçici Kurul en az 3 (üç) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır. Toplantı tarihinde 3 (üç) seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir.
Seçici Kurul değerlendirmesi iki turlu, ilk turu TFSF kurallarına uygun ÇEVRİMİÇİ PUANLAMA usulüyle ve ikinci / final turu yüz yüze yapılacaktır. Mücbir sebeplerle Seçici Kurul Üyelerinin bir araya gelememesi durumunda, final turu video konferans ile yapılacaktır.

10. TFSF Yarışma Temsilcisi: Yakup YENER
Yarışma sürecinde ve seçici kurul salonunda TFSF yarışma temsilcisi bulunacaktır. Yarışma final turu sonlandığında değerlendirme tutanağı TFSF Yarışma Temsilcisi tarafından hazırlanır. En az 3 nüsha alınarak; biri düzenleyici kuruma, biri TFSF’ye teslim edilir, biri yarışma temsilcisinin gözetiminde saklı tutulur.

11. Yarışma Takvimi:
Yarışmanın Başlangıç Tarihi : 22 Mart 2024
Son Başvuru (Yükleme) Tarihi : 31 Mayıs 2024 23:00
Seçici Kurul Toplantı Tarihi : 5 Haziran 2024
Sonuç Bildirim Tarihi : 10 Haziran 2024
Sergi ve Ödül Töreni Yer ve Saat : Düzenleyici Kurum daha sonra tarafından duyurulacaktır.

12.Ödüller-Sergilemeler:
Birincilik  : TFSF Altın Madalya + 40.000 ₺
İkincilik    : TFSF Gümüş Madalya + 30.000 ₺
Üçüncülük: TFSF Bronz Madalya + 20.000 ₺
Jüri Özel Ödülü : 10.000 ₺
Sergileme (En fazla 30 adet) : 1.000 ₺

18 yaş altı kategorisi
Birincilik : 15.000 ₺
İkincilik : 10.000 ₺
Üçüncülük : 7.500 ₺
Valilik Özel Ödülü : 5.500 ₺
Sergileme (En fazla 15 adet) : 1.000 ₺
Ödül ve sergileme dışında düzenleyici kurum yarışmaya gönderilen fotoğraflardan en az sergileme bedeli karşılığı satın alabilir.

13.Düzenleyici Kurum Yarışma Sorumlusu:
Adı ve Soyadı : Raziye İçten
İrtibat Tel : 0 342 215 09 87
E-posta Adresi : [email protected]

14.Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2024-041”numara ile onaylanmıştır.

YASAL UYARI
“Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu ve üyesi derneklerinin uzun yıllara dayalı birikim, deneyim ve bilgilerinin ürünü olan ve fikri eser niteliğindeki örnek yarışma şartname metinleri, TFSF'nin yazılı izin ve onayı olmaksızın aynen ya da kısmen kullanılamaz ve alıntılanamaz.
Aksine davranış ve telif hakkı ihlalleri, FSEK, 5651 sayılı Kanun, BK ve TTK uyarınca yasal takip ve yaptırıma konu edilecektir."

29 Nis 2024 - 15:28 - Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Gaziantep Time Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gaziantep Time hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Gaziantep Time editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gaziantep Time değil haberi geçen ajanstır.